Den 26 april 2015 ägde årets första vandring rum i det sedan 2014 nyrestaurerade spårområdet vid Kojta- och Mellansjön. Per Darell från Alvesta Naturskyddsförening guidade.

Höstpromenaden den 20 september gick genom tallarna på sandåsen på Mellansjöns västra sida där en sten markerar att dessa fröplanterades 1888 av ägarna till Oby gård.