• Vårvandringen ägde rum den 17 april 2016 och omfattade det grönvita spåret som tog oss förbi Vislanda Gamla Prästgård samt fornlämningarna Torsta säte och Skeppssättningen. Hembygdsföreningens ordförande Bertil Olsson berättade.Vi besökte också ett naturområde med 150-åriga tallar och vackra mossmattor under Per Darells ledning.
  • En sensommarvandring ägde rum den 28 augusti och gick runt Kojtasjön där vi kunde beskåda den rödlistade gentianan.