Om livet i sanden

Om du ser hål i sanden på stigen kan det vara bin som bygger bo där. Tittar du efter lite kan du se hur bin far ut och in i hålen.

Sälgsandbi och sälggökbi
Det är troligast att det är sälgsandbin du ser. De är solitära bin Honan gräver en gång i sanden med flera yngelkammare i sidorna. Varje gång förses med ett förråd av pollen och honung som ger föda åt en enda larv

Det kan också vara en kleptoparasit, sälggökbiet, som flyger ut och in i hålen. De kan inte samla pollen själva, utan lägger sina ägg i sälgsandbiets yngelkammare och deras larver äter upp både födoförrådet och sandbiets ägg och larver. Värre än göken!

Pollen till larverna finns det gott om i videsnåren som växer rikligt utefter ån mellan Kojtasjön och Mellansjön. Sandbin är ofta blomtrogna och sälgsandbiet är just specialiserat på videväxter. De övervintrar som fullvuxna och flyger redan tidigt på våren. I april kan du se när de byggar sina bon.

Sälgsandbi. Foto: Johan Marand
Sälgsandbi. Foto: Johan Marand
Sälggökbi. Foto: Johan Marand

Sandjägare
I sanden kan du också se en kvick, vackert metallglänsande grön insekt. Det är en jordlöpare som heter grön sandjägare. De är snabba, aktiva jägare med långa ben och kraftiga överkäkar. Utrustade med stora ögon jagar de insekter på öppna sandiga marker.

Sandjägaren kan flyga men jagar ändå mest springande på marken. Den kan nå en hastighet av 2 km/timme. Det låter inte mycket men om man jämför storleken med en kapplöpningshäst skulle hästen behöva springa 400 km/timme för att matcha sandjägaren.

Störst chans att se sandjägaren är i öppna solbelysta marker under vår och sommar från och med april.

Sandjägare. Foto: Johan Marand