Den gamla tallskogen


En tall kan bli mycket gammal. Den äldsta tallen i Sverige är över 700 år. I finland finns en tall som uppmätts vara över 1 000 år. I Sverige avverkar vi tallen vid en ålder av 90-150 år. Tallen trivs bra på sandig mark. Med sina djupa rötter når den ner till vattnet. Den är också anpassad till brand med hög krona och kraftig bark, särskilt när den blivit äldre

Obyåsen. Foto: Per Darell

Tallarna som växer så vackert på åsen är frösådda år 1888. Detta framgår av en text som finns ingraverad på en sten och som lyder: "Oby egare Carl E. Fryberg och dess maka Edla Skugelberg besådde denna mark med skogsfrö 1888."

Sten med minnestext. Foto: Per Darell

Blomkålssvamp och tallticka är två svampar som kräver äldre tallar. Här förekommer båda. Här och var finns döda tallar. De är mycket värdefulla för fåglar som större hackspett och spillkråka

Blomkålssvamp. Foto: Per Darell

Större korsnäbb är en fågel som är specialist på tallkottar. Deras näbbar är utformade så att de kan plocka ut fröna ur kottarna. Dessa fåglar är svårupptäckta men man kan dem med lite tur. Du hör endast en och annan kotte som ramlar ner från talltopparna.

Större korsnäbb. Foto: Johannes Rydström