• Under vandringen den 7 maj 2017 deltog ett drygt tjugotal personer. Roger Bertilsson som är aktiv i både Sveriges ornnitologiska förening och Alvesta Naturskyddsförening var med som ciceron och kunde identifiera följande fågelarter:
 1. Lövsångare
 2. Gärdsmyg
 3. Bofink
 4. Trädpiplärka
 5. Grönsångare
 6. Talltita
 7. Skogssnäppa
 8. Skarv
 9. Grågås
 10. Järnsparv
 11. Göktyta
 12. Stor Hackspett
 13. Koltrast
 14. Rödhake
 15. Gransångare
 16. Taltrast
 17. Kungsfågel
 18. Svartvit flugsnappare

 • Höstvandringen ägde rum den 17 september och skulle egentligen ha gått runt Kojtasjön, men pga alldeles för högt vattenstånd ändrades vandringen till att gå runt Mellansjön. Ett gammalt beprövat recept med tipspromenad hade ordnats. Fika och utdelning av priser vid Skeppssättningen.