• Vårvandringen 2018 ägde rum den 22 april och följde det nygamla elljusspåret som senare under året märktes upp med blå färg. Dessutom följde vi delvis det röda spåret. Fika ägde rum vid grillplatsen på Mellansjöns västra sida. Ca 13 personer deltog i vandringen
  • Den 1 juni samlades ca 20 personer kl 22.00 på kvällen för att spana efter nattskärran. Vi började med att grilla på parkeringsplatsen vid Mellansjön. Per Darell ledde gruppen. Redan på parkeringsplatsen fick vi höra nattskärrans karakteristiska läte som sedan följde oss hela vägen till Åbron eller Prästahålan. Några fick tom se nattskärran. Vid Åbron kunde vi tack vare ficklampa och ljudförstärkare som Per hade med sig följa fladdermössens jakt efter insekter.
  • Höstvandringen den 16 september samlade drygt 20 deltagare och gick runt Kojtasjön som efter den rekordtorra sommaren var lätt att vandra runt. Året dessförinnan hade denna aktivitet fått ändras pga alldeles för högt vattenstånd. Vi fikade vid kojan på sjöns södra sida.