Vårvandringen den 14 april 2019 följde det grönvita spåret över Åbron, förbi Gamla Prästgården samt över Torsta säte och Skeppssättningen. 27 personer deltog i vandringen.

Den 5 juni upprepades fjolårets succé med nattvandring på spaning efter nattskärran. Vi började med att grilla korv på parkeringen vid Mellansjön, därefter gick vi ned mot Åbron och kunde både se och höra nattskärran. Vid Åbron kunde vi också se hur vattenfladdermössen fångade insekter. 21 personer deltog.

Höstvandringen hade vi förlagt till den 1 september för att kunna se årets utbredning av den rödlistade gentianan. Den visade sig växa rikligt vid Kojtasjöns västra sida. Ca 23 personer deltog i vandringen.