Växter som trivs på Kojtasjöns och Mellansjöns översvämmade stränder


Vid sjösänkningarna på 1830-, 1950- och 1980-talen blottlades gammal sjöbotten. Då uppstod tidvis översvämmade stränder där några konkurrenssvaga växter hittade sin livsmijö. Vid inventering 2013/2014 återfanns många av de växter som professor Sven Thunmark noterade 1942. Några saknas dock idag som dvärglin (då vanlig), strandpryl och spikblad.

Rödlånke
Peplis portula

Rödlånke är en liten, ettårig växt med små oansenliga blommor som sitter i bladvecken. Den är ovanlig och släkt med fackelblomster. Den kan ibland växa under vatten och blir då ofta grönare och får längre skott. På sommaren kan du hitta den på torrlagda stränder vid både Kojtasjön och Mellansjön.

Rödlånke. Foto: Per Darell

Småsileshår - djurfångaren
Drosera intermedia

Växten har hår som bildar ett segt och klibbigt sekret som fångar insekter och bryter ned dem. På så vis får den tillgång till bland annat kväve. Om du rör håren så böjs de inåt. Men efter ett par "petningar" orkar de inte böja sig mer. Blommorna är mycket små och öppnar sig endast då solen står högt. Småsileshår växter på fuktig mark som på myrar och översvämmade stränder.

Småsileshår. Förstoring ca 10 ggr. Foto: Ulf Jansson
Småsileshår blomma. Förstoring ca 20 ggr. Foto Ulf Jansson
Småsileshår blomma. Foto: Ulf Jansson

Strandlummer - liten som en mossa
Lycopodiella inundatum

Vår minsta ormbunke strandlummern blir 2-8 cm lång och är flerårig. Den växter på tidvis översvämmade stränder och vid vegetationsfria stigar, men ibland också på torv vid myrar. Den är mycket konkurrenssvag och gynnas av markstörningar som växlande vattenstånd, iserosion och körvägar. Sporer bildas på små upprätta skott. Den är sällsynt och har snabbt minskat i sydligaste Sverige. Första fynduppgift är från Stenbrohult i Småland 1745.

Strandlummer. Foto: Per Darell