Världen i videsnåren

Videsnår. Foto: Per Darell

Kom en tidig morgon på våren och gå längs med ån mellan Prästahålan och Mellansjön. Då kan man få höra härlig fågelsång i videsnåren. Lövsångare, entita, svartmes, järnsparv och rödhake är några fåglar du kan träffa på. Vid åns mynning i Mellansjön kan du få se skogssnäppan och höra dess glada visslande ramsa.

Tidigare var själva åfåran utan vide, men det grunda vattnet i ån har lett till att gråvide etablerat sig. Den täcker nu stora delar av ån mellan Kojtasjön och Mellansjön. En del vide är gammalt medan en hel del har kommit sedan rensningen 1980.

Flera svampar trivs i det äldre videt som kuddticka, trollhand, ockraporing, grönmussling, blek ostronmussling och kantarellmussling. Svampar och särskilt tickor bryter ner veden och bildar en livsmiljö för många insekter. Några skalbaggar lever också i de äldre tickorna.

Trollhand. Foto: Per Darell
Kuddticka. Foto: Per Darell
Hårklomossa. Foto: Per Darell

Gråvidet och stor skillnad i vattenståndet mellan vinter- och sommarhalvåret har starkt gynnat en intressant mossa, hårklomossa. Den växer på nedre delen av stammen hos vide eller klibbal. Den kan också växa på sten som den gör vid Prästahålan. Norr om bron vid landsvägen förekommer den rikligt men finns också i videt ända ner till Mellansjön och längre ner i Obyån. Den är intressant eftersom den i Europa har sitt starkaste fäste i sydöstra Sverige – Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Den förekommer i Mörrumsån ända ner till kusten. Intressant är också att den mycket sällan har sporkapslar (få har sett några). Om den inte sprider sig med sporer hur gör den då?

Bitar kan lossna när isen skaver mot stammarna och på så vis kan den spridas i vattendragen. Men för att komma till andra vattendrag får den förmodligen lifta med fåglar. I sällsynta fall förökar den sig med sporer som man har kunnat konstatera vid sjön Kölnen utanför Vislanda. Där förekom sporkapslar 2013.

Sporkapsel av hårklomosa. Förstoring ca 30 ggr. Foto: Ulf Jansson

Sorgmantel
Flera insekter förekommer i gråvidet. Sorgmantel är inte en ovanlig syn. Den kan man se vår och höst. Honorna lägger ägg runt kvistar på sälg, vide eller björk, vilkas blad är larvernas föda. Fjärliarna börjar flyga i juli och övervintrar som vuxna.

Sorgmantel. Foto: Per Darell