Gamla elljusspåret eller blå spåret

Blå markering, längd ca 2,7 km

Spåret var fram till stormen 2005 ett mycket populärt motionsspår. Efter stormen var elstolparna helt raserade och i stället för att återställa dessa byggdes ett nytt elljusspår bakom Vislandaskolan.

Om du väljer att gå spåret norrut följer det till en början de gula och röda spåren. Efter några hundra meter finns en metallkon som används för vattenprover. Ca 20 meter före denna viker spåret av åt vänster uppför en backe. Efter ett par backar kommer du fram till en vändplats för timmerbilar. Gå över denna och följ vägen ner mot sjön. Där ansluter spåret till de grön- och svartvita spåren som du följer tillbaka till utgångspunkten.