Grönvita spåret - 'kulturspåret'

Grönvit markering, längd ca 8,1 km

Leden startar strax söder om välkomstskylten där du kan välja åt vilket håll du vill gå. Om du går till vänster kommer du snart fram till den gamla stenvalvsbron vid Prästahålan. Fortsätt vägen rakt fram efter bron. Vid Gamla Prästgården går leden bakom en stengärdsgård. Denna markerar gravplatsen vid den gamla kyrkan som revs då den nya kyrkan i Lindås stod klar 1794. Ett par gravar finns kvar, samt ett träkors som markerar altarets placering. Trots avståndet till den nya kyrkan bodde Vislandas präster kvar här ända till slutet av 1937 då den nya prästgården var färdigställd.

Fortsätt vägen rakt fram bakom ladugården och uppför en backe där leden viker av åt vänster och passerar två fyrkantiga stenrösen. Det norra röset benämns sedan gammalt ”Torsta säte”. Leden fortsätter förbi Gransboda där det fram till 1950-talet fanns ett torp. Därefter kommer den fram till ett större gravfält från yngre järnåldern, dvs vikingatiden, som benämns ”Skeppssättningarna”, av många ansett som ett av de finaste järnåldersgravfält vi har i det här länet. Här finns ett antal så kallade skeppssättningar varav den största har en längd av 20 meter. Dessutom finns det ett flertal mindre stensättningar.

Från Skeppssättningarna fortsätter leden den gamla vägen norrut mot Oby. Strax före torpet Johannelund finns den så kallade Resestenen som redan på 1600-talskartor finns utsatt som gränsmärke mellan Oby och Lästad. Här låg också tidigare ett torp, Kollboda, som löd under Lästad. Stigen svänger här åt vänster och kommer så småningom fram till kanalen vid Mellansjöns norra ände. Efter bron fortsätter leden söderut utefter Mellansjöns västra strand innan den svänger in på det gamla elljusspåret och så vidare tillbaka till utgångspunkten.

Torsta säte
Resestenen