Gula spåret

Gul markering, längd ca 4,4 km

Det gula spåret följer i stort sett samma sträckning som det röda spåret bortsett från den norra delen. Strax före grillplatsen viker det gula spåret av västerut bort från sjön och går genom först en ungskog och därefter genom en äldre skog. Efter några hundra meter ansluter det till det röda spåret söderut. Se vidare det röda spåret.