Mellansjörundan

Rödvit markering, längd ca 5,7 km

Från utgångspunkten vid välkomsttavlan kan du välja att gå norrut eller söderut. Om du går norrut viker stigen snart av ner mot ån mellan Kojtasjön och Mellansjön. Här står en minnessten över en man som drunknade 1854.

Leden fortsätter utmed strandkanten på sjöns västra sida. Till vänster om leden kan du på sina håll se den gamla strandlinjen. Vid mitten av sjön finns en grillplats. Leden följer sedan en skogsväg till sjöns norra ände och utlopp där det finns en träbro över kanalen. De stensatta sidorna vittnar om att här en gång funnits dammluckor. De byggdes på 1890-talet av godsägare MacKey på Oby för att reglera sjöns vattenstånd. På den här tiden fanns Kvarnsjön (se sjöarnas historia under Historik) norr om Mellansjön. MacKey, som var bror till författarinnan Ellen Key, drev en kvarn vid Kvarnsjöns utlopp. Samtidigt ville han sommartid använda maderna vid sjön till slåtter och bete. Därför hade han behov av att kunna reglera vattnet som kom söderifrån. Dammluckorna slutade förmodligen att vara i funktion på 1920-talet och de sista resterna försvann på 1950-talet.

Leden fortsätter en bit rakt fram efter bron för att sedan vika av åt höger och följer en stig som tagits fram under senare tid utefter sjöns östra strand. Vid sjöns sydöstra del har ytterligare en grillplats iordningställts. På den här platsen fanns tidigare en badplats. Leden går sedan över gammal sjöbotten fram till Prästahålan, fortsätter över den gamla stenvalvsbron och viker av norrut för att komma tillbaka till utgångspunkten.