Röda spåret

Röd markering, längd ca 5,7 km

Om du väljer att gå leden norrut från välkomsttavlan följer du en skogsväg som löper utmed hela Mellansjöns västra strand. Efter några hundra meter kommer du upp på en höjd som brukar benämnas ’utsikten’. Du passerar en grillplats som ligger ungefär vid mitten av sjön och kommer så småningom upp till sjöns norra ände. Där viker leden av åt vänster och följer en grusväg för att snart åter vika av åt vänster in i en ungskog.

Här följer du leden söderut. Den går först genom ungskogen. Efter ett par hundra meter finns en domarring på vänster sida en liten bit in i skogen. Domarringen är markerad med en påle med vitmålad topp.  Domarringar är gravminnesmärken från yngre järnålder. Namnet kan komma av att de också användes som tingsställen.

Leden fortsätter söderut över grusåsen där du går genom en tallskog som frösattes 1888. Skogen tillhörde då Oby säteri. En sten med en text ingraverad ger följande upplysning: ”Oby egare Carl E. Fryberg och dess maka Edla Skugelberg besådde denna mark med skogsfrö 1888”.

Därefter fortsätter leden genom ett område som delvis stormfälldes 2005, delvis har avverkats efter stormen. Leden passerar över ett par skogsvägar av vilka en är vägen in till välkomsttavlan, viker så småningom av till vänster och följer en gammal ledningsgata för att komma ut på den gamla kyrkvägen, innan den åter viker av åt vänster och tillbaka till utgångspunkten.

Detta är den äldsta av de vandringsleder som beskrivs här och kallades tidigare för ’prickaspåret’. Det anlades av Södra Skogsägarna i början av 1960-talet. Spåret markerades med vita prickar på träden, därav namnet.