Svartvita spåret

Svartvit markering, längd ca 11 km

Det svartvita spåret är till stora delar identiskt med det grönvita spåret, med den skillnaden att det är några kilometer längre. I stället för att svänga av vid ”Torsta säte” fortsätter du skogsvägen rakt fram innan det viker av åt vänster norrut, hela tiden på skogsvägar. Det passerar ledningsgatan några gånger innan det kommer fram till Johannelund mitt emot ”Resestenen”. Därefter följder det samma sträckning som det grönvita spåret.